Dr Karol Dąbrowski z notą encyklopedyczną w wydawnictwie Springer Nature

Dr Karol Dąbrowski, pracownik naukowy Katedry Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji został zaproszony do udziału w pracach międzynarodowego zespołu edytorów „Global Encyclopedia of Territorial Rights” prestiżowego wydawnictwa Springer. 8 kwietnia ukazała się pełnoarkuszowa nota encyklopedyczna, którą nasz badacz poświęcił polsko-sowieckiej wymianie granic z 1951 roku.

Prezentowany tekst dra Karola Dąbrowskiego pt. „Land Acquisition and Transfer in the Polish-Soviet Territorial Exchange” stanowi szczegółowe omówienie sytuacji granicy polsko-radzieckiej po II wojnie światowej. W autorskiej nocie objaśnia zjawisko wymiany wskazanych granic w wymiarze normatywnym, zwraca uwagę m.in. na akcje przesiedleńcze oraz przedstawia zmiany funkcji wschodnich granic Polski, jakie miały miejsce po 1944 roku.

Nota pracownika UMCS tworzy encyklopedię „Global Encyclopedia of Territorial Rights”, będącą bogatym zbiorem wiedzy na temat praw terytorialnych na świecie. Dana publikacja traktuje o zagadnieniach związanych z imigracją, złożami naturalnymi, prawami mniejszości etnicznej,  nienaruszalnością granic, sprawiedliwością „naprawczą” oraz innymi kwestiami, jakie obejmuje pojęcie terytorialności. Hasła encyklopedyczne przygotowywali pracownicy naukowi z cenionych uczelni w Europie, Ameryce Północnej Azji Środkowej czy Oceanii.

Warto przyjrzeć się tej pozycji zarówno z uwagi na wartościowe i oryginalne ujęcie tematu terytorialności, jak i renomę oficyny, w jakiej nota badacza została opublikowana. Niemiecko-brytyjskie wydawnictwo Springer Nature uznaje się bowiem za jedną z najbardziej wiodących naukowych firm wydawniczych na świecie, z tradycją sięgającą lat 40. XIX wieku.

Dr Karol Dąbrowski opublikował liczne artykuły dotyczące historii prawa, a w swojej działalności naukowej skupia się przede wszystkim na ukazaniu zmian w strukturach społecznych, administracyjnych oraz instytucjonalnych w perspektywie historycznej. Brał udział w wielu krajowych i kilku międzynarodowych projektach oraz konferencjach naukowych poświęconych aspektom dziejowym prawa.

Dodatkowe informacje na stronie Wydawnictwa Springer

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2022