Dr Jolanta Lenart

Dr Jolanta Lenart

 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Andrzej Radziewicz-Winnicki  (Uniwersytet Zielonogórski)

2.sekretarz komisji                         dr hab. Katarzyna Klimkowska( UMCS)

3.recenzent                                       prof.  Alicja Kargul ( Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

4.recenzent                                       dr hab. Bożena Wojtasik (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

5.recenzent                                       dr hab. Katarzyna Markiewicz(UMCS)

6.członek komisji                            dr hab. Ewa Skibińska  ( Uniwersytet Warszawski)

7.członek komisji                            prof. Ryszard Bera  ( UMCS)

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            02.03. 2015 r.
  2. Powołanie komisji                         05.05.2015 r.
  3. Uchwała komisji                            4.11.2015
  4. Uchwała Rady Wydziału              25.11.2015