Dr Joanna Wierzejska

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            11.06.2018 r.
  2. Powołanie komisji                         04.09.2018 r.
  3. Uchwała komisji                          
  4. Uchwała Rady Wydziału           

Załączniki