dr Janusz Ślusarski

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            01.06.2016 r.
  2. Powołanie komisji                         06.09.2016 r.
  3. Uchwała komisji                            28.11.2016 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału      14.12.2016
   

Załączniki