dr Janusz Skwarek

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            05.02.2018 r.
  2. Powołanie komisji                         10.04.2018 r.
Umorzenie postępowania 04.07.2018 r.

Załączniki