Dr Janina Urban

Dr Janina Urban

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            9.09.2015  r.
  2. Powołanie komisji                         3.11.2015 r.
  3. Uchwała komisji                           25.04.2016
  4. Uchwała Rady Wydziału              27.04.2016