dr Grzegorz Żuk

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            20.09.2016 r.
  2. Powołanie komisji                         08.11.2016 r.
  3. Uchwała komisji                            14.03.2017 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału           12.04.2017 r.

Załączniki