Dr Edward Nycz

Dr Edward Nycz

 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Józef Górniewicz  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

2.sekretarz komisji                  dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek ( UMCS)

3.recenzent                             dr hab. Roman Leppert( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

4.recenzent                              prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki  ( Uniwersytet Zielonogórski)

5.recenzent                              prof. Ryszard Bera (UMCS)

6.członek komisji                     dr hab. Mirosław Sobecki  ( Uniwersytet w Białymstoku )

7.członek komisji                     dr hab. Marta Czechowska-Bieluga ( UMCS)

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            19.02. 2015 r.
  2. Powołanie komisji                     14.04. 2015 r.
  3. Uchwała komisji                        17.09.2015    
  4. Uchwała Rady Wydziału            23.09.2015