dr Beata Szabała

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            16.02.2018 r.
  2. Powołanie komisji                         05.06.2018 r.
  3. Uchwała komisji                           15.11.2018 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału          19.12.2018 r.