dr Beata Jakimiuk

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            09.02.2018 r.
  2. Powołanie komisji                         10.04.2018 r.
  3. Uchwała komisji                           04.07.2018 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału            19.09.2018 r.