dr Barbara Kalinowska-Witek

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            03.01.2017 r.
  2. Powołanie komisji                         07.03.2017 r.
  3. Uchwała komisji                           20.06.2017
  4. Uchwała Rady Wydziału          03.07.2017

Załączniki