Dr Barbara Bilewicz-Kuźnia

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                           25.09.2018           
  2. Powołanie komisji                                         4.12.2018                      
  3. Uchwała komisji                                          16.04.2019
  4. Uchwała Rady Wydziału                             22.05.2019