Dr Andrzej Różański

Dr Andrzej Różański

 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Agnieszka Cybal-Michalska( Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2.sekretarz komisji                         dr hab. Marta Czechowska-Bieluga( UMCS)

3.recenzent                                       prof. Zdzisław Wołk( Uniwersytet Zielonogórski)

4.recenzent                                       dr hab. Renata Nowakowska-Siuta  ( Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

5.recenzent                                       dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek (UMCS)

6.członek komisji                            ks.dr hab. Adam Solak( APS w Warszawie )

7.członek komisji                            dr hab. Katarzyna Markiewicz ( UMCS)

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            09.04.2015 r.
  2. Powołanie komisji                         05.05.2015 r.
  3. Uchwała komisji                           25.09.2015 
  4. Uchwała Rady Wydziału              21.10.2015