dr Andrzej Cwer

dr Andrzej Cwer

Komisja habilitacyjna:

prof.Bogusław Śliwerski - przewodniczący komisji

dr hab. Zdzisław Kazanowski - sekretarz komisji

dr hab. Wiesław Jamrożek - recenzent

prof. Władysława Szulakiewicz - recenzent

prof.Zdzisław Jagiełło - recenzent

dr hab. Janina Kamińska - członek komisji

dr hab. Cezary Domański - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 26.06.2013

Powołanie Komisji: 03.09.2013

Uchwała Rady Wydziału: 19.03.2014 r.