dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            02.06.2016 r.
  2. Powołanie komisji                         06.09.2016 r.
  3. Uchwała komisji                            16.01.2017 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału             19.09.2018 r.

 

Załączniki