Dr Agnieszka Piasecka

Postepowanie habilitacyjne zostało umorzone.

 

Dr Agnieszka Piasecka

 

 

 Komisja habilitacyjna:

 1.przewodniczący komisji          prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki  (Uniwersytet Zielonogórski)

 2.sekretarz komisji                  dr hab. Anna Dudak ( UMCS)

 3.recenzent                             prof. Alicja Kargul ( Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

 4.recenzent                             prof. Magdalena Piorunek ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 5.recenzent                             dr hab. Anna Kanios (UMCS)

 6.członek komisji                     dr hab. Mirosław Górecki ( Uniwersytet Warszawski)

 7.członek komisji                     dr hab. Katarzyna Klimkowska ( UMCS)

 

Harmonogram postępowania:

 

  1. Wszczęcie postępowania            21 październik 2014 r.
  2. Powołanie komisji                     13 styczeń 2015 r.
  3. Uchwała komisji                            
  4. Uchwała Rady Wydziału