Dr Agnieszka Lewicka-Zelent

Dr Agnieszka Lewicka-Zelent


 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Bogusław Śliwerski  (APS)

2.sekretarz komisji                   dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg( UMCS)

3.recenzent                             prof. Andrzej Bałandynowicz( Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

4.recenzent                             dr hab. Anna Fidelus  ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

5.recenzent                             dr hab. Anna Wojnarska (UMCS)

6.członek komisji                     dr hab. Andrzej Rejzner  ( Uniwersytet Warszawski )

7.członek komisji                     dr hab. Anna Dudak ( UMCS)

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            25.02. 2015 r.
  2. Powołanie komisji                      14.04. 2015 r.
  3. Uchwała komisji                       8.09.2015     
  4. Uchwała Rady Wydziału            23.09.2015