Dr Agnieszka Buczak

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                            24.07.2018           
  2. Powołanie komisji                                        4.12.2018                      
  3. Uchwała komisji                                           7.03.2019
  4. Uchwała Rady Wydziału                              17.04.2019