Dla kogo?

Z oferty Stypendium Rozwojowego Santander | Akademia Przedsiębiorczości UMCS 2023 mogą skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału osoby ze Społeczności UMCS:

  • studentów i studentki studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków,
  • doktorantki i doktorantów,
  • pracowniczki i pracowników,
  • absolwentki i absolwentów UMCS (w tym zarejestrowani w Programie Absolwent UMCS )

Serdecznie zapraszamy także uczniów i uczennice lubelskich szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież realizowanym przez UMCS we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w Szkoleniach przyjmuje się przyjęcie studentów/tek, absolwentów/tek, pracowników/czek uczelni oraz pełnoletnich rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej spoza Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w ilości nie większej niż 50% ogólnej ilości uczestników w danym Szkoleniu.

related

Możesz się też zapisać korzystając z poniższego kodu QR:

related