Dla kogo?

Z oferty Akademii Przedsiębiorczości UMCS mogą skorzystać:

  • studenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków,
  • doktoranci,
  • pracownicy,
  • absolwenci UMCS zarejestrowani w Programie Absolwent UMCS.