Tytuł projektu: "Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego – akronim projektu DEFTLS"

Nr umowy: POIR.04.01.01-00-0037/17-00

Źródło finansowania: Program FOTONIKA POIR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie NCBiR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 3 297 500,00  zł

Termin realizacji: 01-10-2018 – 30-09-2020

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Mergo

Opis projektu:  Projekt dotyczy opracowania nowych fotonicznych światłowodów przeznaczonych dla zastosowania w szeroko przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego. Finalnym rezultatem Projektu będą unikalne moduły światłowodowe, łatwo integrowalne z laserami światłowodowymi.

Projekt obsługujemgr Wioletta Ostrowska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS