Certyfikaty EuroPsy

.

 

 

 

 Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy)jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz  szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani  byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.

Certyfikat EuroPsy może być  przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
  • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
  • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

Informacje o certyfikacie EuroPsy znajdują się pod linkiem: http://europsy.info.pl/

Osoby do kontaktu w temacie Certyfikatu EuroPsy:

Prodziekan ds. studenckich dr Beata Daniluk

Koordynator praktyk EuroPsy: dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Załączniki