CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

Kontakt

Biuro projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
pok. 417, tel. 815375514, fax. 815375565
pok. 27, tel. / fax. 815375796

Strona WWW

www.cnf.umcs.lublin.pl

Opis

Projekt Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, nr POIG.02.01.00-06-024/09 

Celem projektu jest rozwój infrastruktury Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska.

Projekt jest realizowany poprzez modernizację laboratoriów i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy.