Cele projektu

 CELE

 • uświadomienie uczniom / studentom czym jest i jakie skutki niesie za sobą irracjonalne odwlekanie
 • uczenie skutecznego przeciwdziałania takim zachowaniom

 

 OCZEKIWANE REZULTATY

Produkt:

 • powinien przyczynić się w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób do upowszechnienia wiedzy na temat zjawiska prokrastynowania i jego negatywnych następstw
 • stworzyć nauczycielom, wykładowcom, osobom prowadzącym szkolenia możliwość podjęcia formalnych oraz pozaformalnych działań prewencyjnych ograniczających prokrastynowanie wśród uczniów / studentów

Dzięki upowszechnianiu gry pierwsze kroki kariery zawodowej młodych ludzi będą bardziej wartościowe i przyniosą oczekiwane rezultaty. Gracze mają możliwość zdobycia wiedzy, jak w skuteczny sposób docierać do potencjalnych pracodawców, oraz przygotować się i zaplanować własne uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, by znaleźć odpowiednią pracę. Materiał pozyskiwany w trakcie prac nad produktem oraz już na etapie jego testowania i wykorzystania może stanowić również ważne źródło informacji dla nauczycieli, pracodawców a także akademików, zjmujących się problematyką prokrastynowania.

GRUPA DOCELOWA

Produkt dedykowany jest:

 • uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych
 • studentom
 • nauczycielom i wykładowcom, jako narzędzie wspomagania procesu dydaktycznego
 • osobom prowadzącym szkolenia w trybie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego

 

PRODUKT

Finalnym produktem będzie kompleksowe narzędzie, na które składają się:

 • gra w wersji elektronicznej
 • podręcznik
 • moduł szkoleniowy

Produkt umożliwi prewencję zachowań prokrastynacyjnych, utrudniających efektywne wkraczanie na rynek pracy (poszukiwanie atrakcyjnej pracy).