Biblioteka Instytutu Psychologii

W dniu 12 czerwca 2020 r. Biblioteka Instytutu Psychologii będzie nieczynna.

Zasady korzystania z zasobów biblioteki instytutowej w okresie od 08.05 do odwołania - zarządzenie nr 3 Dyrektora Biblioteki UMCS

Biblioteka Instytutu Psychologii

mgr Elżbieta Krankowska - kierownik
mgr Małgorzata Grzanka

mgr Joanna Siczek

p.27; tel. 81 537-60-71
e-mail: ekrank@poczta.umcs.lublin.pl

e-mail dla użytkowników biblioteki do zamawiania książek: biblioteka.psychologia@umcs.pl

Godziny dyżurów:
poniedziałek - piątek 09:00 - 14:00
Udostępnianie zbiorów:
poniedziałek - piątek 10:00 - 12:00 (wg zasad z Komunikatu nr 3 Dyrektora Biblioteki UMCS)

ZASOBY BIBLIOTEKI

Biblioteka prenumeruje w tej chwili następujące czasopisma:

 1. Alkoholizm i Narkomania
 2. Charaktery – czasopismo popularnonaukowe
 3. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 4. Polskie Forum Psychologiczne
 5. Przegląd Psychologiczny
 6. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 7. Psychiatria Polska 
 8. Psychologia – Etologia –  Genetyka
 9. Psychologia Rozwojowa
 10. Psychologia Wychowawcza 
 11. Psychoterapia
 12. Roczniki Psychologiczne KUL
 13. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

 

W wersji on-line kontynuowane są aktualnie:

 1. Psychologia Społeczna
 2. Studia Psychologiczne

Zakończono wydawanie następujących czasopism:

 1. Acta Neurobiologiae Experimentalis
 2. Czasopismo Psychologiczne (w roku 2019)
 3. Małżeństwo i Rodzina
 4. Nowiny Psychologiczne (w roku 2010)
 5. Polish Psychological Bulletin

Oprócz tego w drodze zakupu pozyskiwany jest: Annales Uniwersitatis sectio J

Jako dar otrzymujemy:

 • Świat Problemów
 • Remedium

Oprócz tego zakupiono dwie bazy pełnotekstowe czasopism elektronicznych: PsycArticles i PsycTests.

Posiadamy również czasopisma i książki naukowe w języku angielskim, przekazane nam jako depozyt  z Biblioteki Głównej oraz pojedyncze egzemplarze  innych czasopism, pochodzące z darów.

Czasopisma znajdują się w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej UMCS - z lokalizacją BI Psychologii.

 

 

Książki nie są wypożyczane on-line, w związku z tym, że część księgozbioru nie jest jeszcze skatalogowana komputerowo.

Niektóre cenne pozycje książkowe są gromadzone w postaci odbitek kserograficznych oraz wprowadzane do biblioteki cyfrowej.

Aby wypożyczyć książkę, należy odnaleźć ją w katalogu komputerowym na stronie Biblioteki Głównej UMCS. Sprawdzić lokalizację - BI Psychologii, spisać sygnaturę i przedstawić ją bibliotekarzowi.