Biblioteka Instytutu Psychologii

Biblioteka Instytutu Psychologii

mgr Elżbieta Krankowska - kierownik
mgr Małgorzata Grzanka

mgr Joanna Siczek

p.27; tel. 81 537-60-71
e-mail: ekrank@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki:
poniedziałek 11:00-18:30
wtorek 09:00-18:30 
środa 09:00-18:30
czwartek 09:00-18:30
piątek 9:00-14:00

sobota (w dni zjazdów studentów zaocznych)  9.00-14.00

ZASOBY BIBLIOTEKI

Biblioteka gromadzi książki i czasopisma specjalistyczne z dziedziny psychologii.

Czasopisma

Biblioteka gromadzi wiele czasopism zawartych w CZĘŚCI A, B i C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSzW. Na liście określona jest liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Biblioteka prenumeruje w tej chwili 17 tytułów czasopism:

 1. Alkoholizm i Narkomania - 6 punktów (Część B)
 2. Charaktery – czasopismo popularno-naukowe
 3. Czasopismo Psychologiczne - 4 punkty (Część B)
 4. Neuropsychiatria i Neuropsychologia - 4 punkty (Część B)
 5. Nowiny Psychologiczne – czasopismo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 6. Polskie Forum Psychologiczne - 7 punktów (Część B)
 7. Przegląd Psychologiczny - 10 punktów (Część C)
 8. Psychiatria i Psychologia Kliniczna - 5 punktów (Część B)
 9. Psychiatria Polska  - 15 punktów (Część A)
 10. Psychologia- Etologia- Genetyka -  5 punktów (Część  B)
 11. Psychologia Rozwojowa - 7 punktów (Część B)
 12. Psychologia Społeczna - 6 punktów (Część B)
 13. Psychologia Wychowawcza  - niepunktowane
 14. Psychoterapia - 5 punktów (Część B)
 15. Roczniki Psychologiczne KUL - 7 punktów (Część B)
 16. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia - niepunktowane

Oprócz tego w drodze zakupu pozyskiwany jest: Annales Uniwersitatis sectio J

Jako dar otrzymujemy:

 • Świat Problemów
 • Remedium

"Studia Psychologiczne" są aktualnie dostępne on-line, w związku z tym prenumerata została zakończona w roku 2011  - 6 punktów (Część B).

Oprócz tego zakupiono dwie bazy pełnotekstowe czasopism elektronicznych: PsycArticles i PsycTests.

Posiadamy również czasopisma i książki naukowe w języku angielskim, przekazane nam jako depozyt  z Biblioteki Głównej oraz pojedyncze ezgzemplarze  innych czasopism, pochodzące z darów.

Książki:

Gromadzimy pozycje książkowe z zakresu  psychologii, niezbędne w procesie dydaktycznym. Zakupy dokonywane są  na bieżąco, zgodnie z zamówieniami składanymi przez pracowników i studentów psychologii, a książki wprowadzane systematycznie do katalogu komputerowego. Posiadamy również księgozbiór historyczny, obejmujący pozycje z XIX i XX wieku, który jest na razie w większości umieszczony w katalogu kartkowym. W ramach retrokonwersji  jednak najbardziej potrzebne książki są również katalogowane komputerowo.

Księgozbiór udostępniany jest  w czytelni lub wypożyczany do domu. Wyjątek stanowią słowniki, encyklopedie, mapy a także czasopisma, z których można korzystać  tylko na miejscu.

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne gromadzone przez nas to: Płyty CD, atlasy, mapy.

Książki nie są wypożyczane on-line, w związku z tym, że część księgozbioru nie jest jeszcze skatalogowana komputerowo.

Niektóre cenne pozycje książkowe są gromadzone w postaci odbitek kserograficznych oraz wprowadzane do biblioteki cyfrowej.

Aby wypożyczyć książkę, należy odnaleźć ją w katalogu komputerowym na stronie Biblioteki Głównej UMCS. Sprawdzić lokalizację - BI Psychologii, spisać sygnaturę i przedstawić ją bibliotekarzowi.