Biblioteka Instytutu Pedagogiki

Zasady korzystania z zasobów biblioteki instytutowej w okresie od 08.05 do odwołania - zarządzenie nr 3 Dyrektora Biblioteki UMCS

BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Adres:
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

Kontakt:
tel. (81) 537-63-07
e-mail: biblioteka.pedagogika@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy:
mgr inż. Jolanta Marko – kierownik
mgr Łukasz Malinowski – młodszy bibliotekarz
mgr Marta Zińczuk – młodszy bibliotekarz

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek - piatek: godz. 08.00 - 15.00
 
sobota: godz. 9.00-13.00 - Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem studentów zaocznych.


Profil księgozbioru  naukowo-dydaktycznego Biblioteki Instytutu Pedagogiki oscyluje wokół źródeł z zakresu szeroko pojętej pedagogiki i podstaw psychologii.

Personel Biblioteki realizuje zadania dotyczące gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, a także udzielania informacji bibliotecznych i bibliograficznych zgodnie z profilem Biblioteki.