Baza ekspertów do kontaktów z mediami

Imię i Nazwisko Telefon służbowy Zainteresowania naukowo-badawcze
dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS 81 537-60-64
 1. psychologia kliniczna
 2. neuropsychologia
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS 81 537-63-37
 1. kształcenie nauczycieli
 2. problematyka
  gender w edukacji
 3. edukacyjna analiza transakcyjna
dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS 81 537-63-09
 1. praca socjalna z osobami starszymi
 2. funkcjonowanie zawodowe pracowników socjalnych
 3. wykluczenie społeczne
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga 81 537-63-09
 1. diagnozy problemów społecznych
 2. wspieranie zatrudnialności pracowników
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent 81 537-63-13
 1. resocjalizacja zakładowa (zakłady karne, nieletni)
 2. mediacje
 3. szkoła – problemy, profilaktyka
dr Małgorzata Kostka-Szymańska 81 537-60-98 psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
dr Katarzyna Stasiuk 81 537-60-60 zachowania konsumenckie
dr Renata Maksymiuk 81 537-60-60
 1. psychologia reklamy
 2. marketing skierowany do dzieci
dr Anita Rawa-Kochanowska 81 537-60-83
 1. pomoc psychologiczna
 2. relacje rodzic-dziecko, wychowanie dzieci

dr Piotr Kwiatkowski

81 537-60-83
 1. szeroko pojęta psychologia wychowawcza
 2. psychologia rodziny
 3. psychorofilaktyka
 4. pomoc psychologiczna i psychoterapia
 5. szkoła, nauczyciele i uczniowie
dr Wojciech Bobrowicz 81 537-63-45
 1. edukacja medialna
 2. wychowanie przez sztukę
dr Zbigniew Pakuła 81 537-63-45
 1. działalność kulturalna
 2. edukacja taneczna
mgr Jonasz Wethacz 81 537-60-63
 1. transseksualizm
 2. zespół Aspergera