Baza ekspertów do kontaktów z mediami

Imię i Nazwisko

Telefon służbowy

Zainteresowania naukowo-badawcze

dr hab. Aneta Borkowska, prof. uczelni

81 537-60-64

 1. psychologia kliniczna
 2. neuropsychologia

dr hab. Dorota Pankowska, prof. uczelni

81 537-63-37

 1. kształcenie nauczycieli
 2. problematyka gender w edukacji
 3. edukacyjna analiza transakcyjna

prof. dr hab. Anna Kanios

81 537-63-09

 1. praca socjalna z osobami starszymi
 2. funkcjonowanie zawodowe pracowników socjalnych
 3. wykluczenie społeczne

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni

81 537-63-09

 1. diagnozy problemów społecznych
 2. wspieranie zatrudnialności pracowników

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

81 537-63-13

 1. resocjalizacja zakładowa (zakłady karne, nieletni)
 2. mediacje, negocjacje, resocjalizacja
 3. szkoła – problemy, profilaktyka

dr hab. Beata Bednarczuk, prof. uczelni

81 537-63-16

 1. Pedagogika Marii Montessori

dr hab. Teresa Parczewska, prof. uczelni

81 537-63-14

 1. edukacja w środowisku, edukacja outdoorowa

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

81 537-60-98

 1. psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

dr Małgorzata Chojak

81 537-63-16

 1. neuropedagogika, neuroedukacja, neurodydaktyka, media w domu i w szkole – możliwości i zagrożenia

dr Wojciech Bobrowicz

81 537-63-45

 1. edukacja medialna
 2. wychowanie przez sztukę

dr Zbigniew Pakuła

81 537-63-45

 1. działalność kulturalna
 2. edukacja taneczna