Badania w działaniu

Warsztat, który poprowadzi dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW.

W dniu 15 września 2016 roku w Instytucie Pedagogiki UMCS odbędzie się warsztat pt. „BADANIA W DZIAŁANIU”, który poprowadzi dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW. Warsztat organizowany jest przez Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych w ramach cyklu „Inspiracje Metodologiczne”.

Dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW to znakomita pedagog i etnolog, doceniany dydaktyk, popularyzator nauki. Badacz niezwykle zaangażowany, kieruje obecnie pięcioma międzynarodowymi projektami (m. in. Horyzont 2020) oraz jednym w kraju. Aktywna zarówno na polu badawczym, jak i społecznym, promotorka badań w działaniu. Dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW uzyskała stopień doktora nauk filozoficznych na New School University w USA, który jest równoważny z polskim dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Dysertację o tytule: „We’re Not Playing at Being Soldiers: An Ethnographic Study of the Czech Military and its Changing Relationship with the State and Society in the Period of Post-Socialist Transformation”, przygotowała pod kierunkiem Profesora Michaela Taussiga. Od 2003 roku pełniła obowiązki na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym tej Uczelni. Pełni funkcję prodziekana ds. międzynarodowej edukacji i badań. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2016