VII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego (ZaBaWa)

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach VII Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego (ZaBaWa), odbywającej się w dniach 19-20 maja (piątek-sobota) w Instytucie Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12, sala nr 56, rozpoczęcie – godz. 10:00). Wydarzenie adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak również wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy o wpływie społecznym w sposób praktyczny.

Tematyka konferencji:

 • techniki, metody i środki wywierania wpływu społecznego;
 • mechanizmy odpowiedzialne za skuteczność wpływu społecznego;
 • wpływ społeczny a poznanie społeczne;
 • uwarunkowania osobowe, sytuacyjne i społeczno-kulturowe wpływu społecznego;
 • wpływ społeczny w komunikacji społecznej (mediach, reklamie);
 • wpływ społeczny w pracy i szkole;
 • wpływ społeczny w bliskich związkach interpersonalnych.

Zespół Badania Wpływu Społecznego (ZaBaWa) powstał z inicjatywy profesora Dariusza Dolińskiego podczas VI Zjazdu Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, odbywającego się w Lublinie w 2009 roku. W ciągu ostatnich 8 lat nieformalna grupka pasjonatów badania wpływu społecznego bardzo się rozrosła, zorganizowała sześć kolejnych edycji konferencji w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, aby w 2017 r. powrócić do Lublina.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Psychologii Społecznej UMCS.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie konferencji: www.zabawa.umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  16 maja 2017