Studia na uczelniach tajwańskich

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS informuje, że prowadzona jest rekrutacja studentów UMCS na studia częściowe (semestr lub rok) na uczelniach tajwańskich w roku 2017/18.

Zainteresowani studenci I,  II stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich na UMCS powinni składać lub przesyłać pocztą komplet dokumentów zawierający:

1.       List motywacyjny z danymi kandydata,

2.       Planowany program studiów na wybranej uczelni tajwańskiej,

3.       Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z ocen za cały okres studiów (min. 3.5),

4.       Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS, DS Femina, ul. Langiewicza 20,  p.11, 20-035 Lublin

w terminie: do dnia 10 kwietnia 2017 rna wyjazdy w I sem. roku 2017/18,

do dnia 10 lipca 2017 rna wyjazdy w II sem. roku 2017/18.

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną nominowani przez UMCS na studia w uczelniach tajwańskich i będą musiały złożyć w uczelni przyjmującej osobną aplikację on-line.  

Koszty łączne wyjazdu na studia semestralne na Tajwanie mogą wynieść  ok. 3 000 USD = 12 500 zł.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji: http://www.umcs.pl/pl/tajwan,12491.htm lub w Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, pok. 11 lub 27, tel. 815375410, 815375218

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2017