Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu.

Oferta punktu jest skierowana do wszystkich studentów przeżywających kryzysy emocjonalne i potrzebujących wsparcia w rozwoju psychicznym. Konsultacje i porady są udzielane bezpłatnie.

Miejsce: ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

dr hab. Katarzyna Klimkowska

Ukończone Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Psychoprofilaktyki w Instytucie Psychologii (UMCS, 2000-2002), Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (IPZ PTP, 2010), Podyplomowe Studia w zakresie Coachingu (WSPiA, 2013-2014), szkolenia: „Akademia trenera. Kurs zaawansowany” (UwB, 2014), „Coaching w zarządzaniu” (UwB, 2015). Piętnastoletnia praktyka w zakresie grupowego i indywidualnego psychoedukacyjnego wsparcia osób dorosłych.

Doradztwo i coaching w zakresie:

 • rozwoju zawodowego i kariery,
 • równowagi życia zawodowego i pozazawodowego,
 • analizy własnych priorytetów i dążeń życiowych,
 • rozwijania kompetencji do tworzenia satysfakcjonujących związków,

Spotkania umawiane drogą mailową: katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl bądź telefoniczne w godzinach konsultacji (na profilu osobowym pracownika): tel. 81 537 63 07.

dr Renata Franczak

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończone całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej  (członek sądu koleżeńskiego) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Praktyka zdobywana podczas stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie oraz w prywatnym gabinecie psychoterapii i Wydziałowym Punkcie Wsparcia dla Studentów UMCS.

Ukończone liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, np. „Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie. Psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii” (2015), „Psychoterapia par psychoterapii” (2014), „Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji” (2014), „Hipnoza kliniczna - kurs podstawowy i zaawansowany” (2014), „MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych” (2013), szkolenie kwalifikacyjne z zakresu diagnozy klinicznej DSM-IV-TR, zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie pod numerem 57-000057-001-0002 (2012), „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba” (2012), „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa” (2011).

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób, które:

 • przeżywają długotrwały stres,
 • zauważyły u siebie utrzymujący się obniżony nastrój, przygnębienie,
 • cierpią z powodu lęku i długotrwałego niepokoju,
 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w związku,
 • stoją w obliczu straty, rozstania, trudnej decyzji,
 • borykają się z problemami somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • mają zaburzenia odżywiania,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • znajdują się w innych trudnych sytuacjach życiowych,
 • chcą odnaleźć szczęście w pracy, związkach, miłości oraz poprawić jakość swego życia,
 • czują się zmęczone, smutne, nieszczęśliwe.

Dyżur: wtorki 9.30-12.30 (lub do uzgodnienia w trakcie rozmowy telefonicznej). Spotkania umawiane drogą telefoniczną: tel. 506 27 51 61.

mgr Ewelina Florys

Ukończone studia z Pracy socjalnej, studentka IV roku Psychologii, doktorantka na kierunku Pedagogika.

Zakres poradnictwa:  

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz wyznaczania celów.
 • Rozpoznawanie przyczyn stresu i poznawanie skutecznych metod radzenia sobie z nim.
 • Rozwijanie umiejętności automotywacji. 

 Dyżur: czwartki 11.30-13.00. Spotkania umawiane droga mailową: ewelinaflorys@onet.pl.

  Aktualności

  Data dodania
  14 kwietnia 2017