Polsko-niemieckie granty badawcze – zaproszenie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe, realizowane przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze w partnerstwie polsko-niemieckim.

Dofinansowanie mogą otrzymać także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne oraz działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Fundacja ogłasza trzy konkursy – główny, uproszczony i konkurs specjalny komunikacja.

W konkursie głównym wyznaczone są cztery priorytety tematyczne w badaniach naukowych:

 - Transfer kultury i wiedzy

 - Procesy europeizacji

 - Zmiana norm i wartości

 - Wielojęzyczność

Maksymalna kwota dotacji wynosi 80 tys. euro, przy założeniu, że jedna za stron może otrzymać maksymalnie 70 proc. środków. Termin składania wniosków – 31 października br.

W konkursie uproszczonym maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. euro, przy czym dotacja Fundacji może stanowić maksymalnie 70 proc. kosztów całkowitych projektu. Termin składania wniosków – 3 grudnia br.

W konkursie specjalnym Fundacja wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Dotacja przydzielona projektowi może wynosić maksymalnie 300 tys. euro. Termin składania wniosków – 15 listopada br.

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Olga Pliszczyńska
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Anna Kotula-Pytel

Rektorat, pokój 1406
tel. 81 537 53 65, 81 537 54 58 oraz 81 537 54 98

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2018