NAWA - nabór wniosków do programu SPINAKER

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Celem głównym programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele szczegółowe programu:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się Jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000,00 zł, a maksymalnie 800 000,00 zł.

 

Link do strony

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  23 września 2021