"Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów"

.

Do 22 listopada 2019 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    5 listopada 2019