Kurs Freblowski

Instytut Pedagogiki UMCS zaprasza na kurs freblowski, skierowany do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem teorii i praktyki wczesnego dzieciństwa, zgodnie ze współcześnie interpretowanym podejściem pedagogicznym Friedricha Froebla.

Program kursu jest wypracowany przez zespół pracowników naukowych UMCS.

Kurs jest skierowany do nauczycieli, opiekunów, wychowawców, zainteresowanych rodziców, studentów, pracowników świetlic, terapeutów, animatorów kultury, innowatorów edycyjnych, osób pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat. Słuchacz w trakcie kursu rozwija osobiste kompetencje do pracy i zabawy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

Kurs będzie realizowany od października 2016 do stycznia 2017 w trybie zaocznym, podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu).

Szczegółowe informacje i zapisy

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2016