Forum Młodych Naukowców

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w Forum Młodych Naukowców.

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie odbędzie się Forum Młodych Naukowców pod hasłem: Młodzi Interdyscyplinarni.

 

Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego. W zamyśle organizatorów podjęte w trakcie Forum dyskusje mają stanowić początek szerszej debaty nad szansami, wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niosą badania interdyscyplinarne. Liczymy, że uda się stworzyć platformę wymiany informacji – międzywydziałowej i ponadwydziałowej – na temat prowadzonych badań, pomysłów na projekty badawcze oraz źródła ich finansowania.

Sympozjum jest skierowane do doktorantów i młodych naukowców Naszej Uczelni.

 

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Wymagane jest zgłoszenie na stronie FMN (http://www.umcs.pl/pl/zgloszenia,12379.htm)

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2017