Zapisy na wycieczkę w Bieszczady

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS
zamierza zorganizować wycieczkę
w BIESZCZADY

TERMIN: 29.09.-01.10.17

Program:

I dzień

7.00 wyjazd z Lublina (parking przy Bibliotece UMCS), Jarosław – Stare Miasto: rynek z ratuszem, kamienice mieszczańskie, w tym podcieniowa kamienica Orsettich (obecnie muzeum), kamienica Rydzikowa (podziemna trasa turystyczna), cerkiew konkatedralna kościoła bizantyjsko-ukraińskiego z XVIII w., zespoły kościelno-klasztorne: pojezuicki, pp. Benedyktynek (obronny na stromym wzgórzu), i podominikański (sanktuarium Matki Bożej Bolesnej), Przemyśl (Zamek Kazimierzowski z rekonstrukcją fundamentów średniowiecznego palatium z rotundą, Archikatedra rzymskokatolicka, kościół oo. Karmelitów, sobór archikatedralny, kościół oo. Franciszkanów, Rynek, zabytkowy budynek dworca PKP), obiadokolacja i nocleg w Solinie.

II dzień

Śniadanie, zwiedzanie na trasie: Czarna (drewniana, trójdzielna grekokatolicka cerkiew pw. Św. Dymitra Męczennika z 1834 r.), Smolnik (drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1791 r., obecnie kościół, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – jedyna w Polsce zachowana cerkiew typu bojkowskiego), Połonina Wetlińska – dla chętnych wejście piesze na górę, Cisna (przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną do Przysłupa), obiadokolacja i nocleg w Solinie.

III dzień

Śniadanie, Solina – spacer po zaporze wodnej (81 m wysokości), Olszanica (zespół pałacowo-parkowy z neogotyckim pałacem, zwanym pałacem Biesa, z 1905 r. – ob. Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny), Glinne – tzw. Kamień Leski, Lesko (zamek Kmitów, synagoga z przełomu XVI/XVII w.), Sanok (Skansen - Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie - malownicze położenie na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia), obiad, przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Pełny koszt – 505 zł/os.

Odpłatność dla członków ZNP i dzieci do 18 lat – 350 zł.

Zaliczka w wysokości 200 zł płatna do 29 maja br. Zapraszamy do pok. 1412, Rektorat, XIV piętro.

Photo via VisualHunt

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    10 maja 2017