Stanowisko Rady SzWiN ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego w roku 2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego w roku 2020.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020, zapowiedzianych wcześniej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina środków na 10% zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Domagamy się od Rządu RP i parlamentarzystów RP zapewnienia w budżecie na rok 2020 środków na realizację podwyżek wynagrodzeń zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

Szkolnictwo wyższe i nauka zmagają się ze skutkami wdrażania Ustawy 2.0, a niespełnienie złożonych zobowiązań finansowych, pogorszy i tak złą sytuację pracowników środowiska akademickiego.

Treść Uchwały nr 85/2019 Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego w roku 2020

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    9 grudnia 2019