Komunikat wyborczy

Prezydium Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS informuje, że w związku z kampanią wyborczą w ZNP należy przeprowadzić zebrania w oddziałowych organizacjach do dnia 18 czerwca br. w celu wyboru grupowego oraz delegatów na Uczelnianą Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w przeliczeniu jeden delegat na  10-ciu członków.

Zebrania odbywają się w następujących grupach:

     1.nauczyciele akademiccy wraz z administracją  Wydziału;

     2.administracja centralna;

     3. wszyscy pracownicy obsługi.

Aktualne listy członków są dostępne w Biurze ZNP.   

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    3 czerwca 2019