XI Lubelskie Dni Fotografii

Lubelskie Dni Fotografii to cykliczne wydarzenie, którego celem jest promowanie fotografii wśród studentów i mieszkańców Lublina, kształtując przy tym świadomych i krytycznych odbiorców kultury, ludzi o rozwiniętej wyobraźni, wrażliwych na sztukę oraz aktywnych twórczo.

W tegorocznej edycji już po raz jedenasty zaproszono uznanych fotografów o randze ogólnopolskiej, wśród nich: Rafał Bojar, Jakub Kaźmierczyk czy grupa DR5000, którzy przekażą swoją wiedzę i inspiracje twórcze. Oprócz prelekcji i warsztatów odbędą się pokazy najnowszych technologii fotograficznych przy współpracy z marką Olympus oraz wystawa członków Koła Naukowego Grupa Fotografów Lubelskich.

Fotografia jest obecnie jednym z najważniejszych i najpopularniejszych środków komunikacji. Za pomocą różnorodnych tematycznie warsztatów, spotkań, plenerów, wystaw zostaną zaprezentowane rozmaite oblicza fotografii, przybliżone zostaną zarówno jej artystyczne, jak i profesjonalne formy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego.

Więcej informacji na Facebooku

Plakat i harmonogram XI Lubelskich Dni Fotografii znajdują się w poniższych załącznikach:

Źródło: Grupa Fotografów Lubelskich

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 maja 2018