Wystawa: Pracownicy UMCS w ekslibrisach Zbigniewa Jóźwika

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Pracownicy UMCS w ekslibrisach Zbigniewa Jóźwika”, który odbędzie się 16 października 2014 r. o godz. 12.00 w sali Muzeum UMCS (gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Radziszewskiego 11).

Wyraz „ekslibris” pochodzi od łacińskich słów ex libris, czyli „z książek”. Ekslibris to znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w szlachetnej technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia i linoryt), z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru. Ekslibris jako miniaturowe dzieło sztuki budzi uczucia estetyczne, a będąc jednocześnie dowodem kultury właściciela księgozbioru, jest najszlachetniejszym sposobem oznaczenia własności książki.

Na piękno i wartość ekslibrisu składają się dwa elementy: motyw - temat odnoszący się do właściciela znaku i nadana mu później niepowtarzalna forma artystyczna. Ekslibris powinien odzwierciedlać osobowość posiadacza, eksponując takie cechy, których próżno szukać w oficjalnych notach biograficznych.

Zbigniew Jóźwik tę dwuetapową sztukę tworzenia ekslibrisów opanował perfekcyjnie.

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Kasprzak
    Data dodania
    14 października 2014