Wykład towarzyszący wystawie "Barbarzyńskie tsunami"

Muzeum Lubelskie na Zamku zaprasza do 27 maja 2018 roku na wystawę "Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły", której tematyką są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów.

Ekspozycja przedstawia te wydarzenia w szerokiej perspektywie – od III do początków VII wieku. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły.

Na wystawie znajdują się związane z tymi ludami monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a także żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków odkrytych w Polsce. Wśród nich są zarówno najcenniejsze i najsłynniejsze obiekty wymieniane w podręcznikach, jak i znaleziska z ostatnich lat, niekiedy po raz pierwszy prezentowane w Muzeum.
Wystawa została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma muzeami, między innymi z Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Wystawie towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń, w tym m.in. wykłady przygotowane przez pracowników z Instytutu Archeologii UMCS.

Odbył się już wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego "A tak było świetnie..., czyli Lubelszczyzna przed tsunami" (12 maja 2018 r.).

A w najbliższą sobotę 19 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Lubelskim (II piętro obok wystawy) odbędzie się spotkanie z dr Barbarą Niezabitowską-Wiśniewską pn. "Roztocze – starożytna terra incognita".

Wykład organizowany jest w ramach Nocy Muzeów. Więcej informacji oraz program lubelskiej Nocy Muzeów w Wydarzeniu na Facebooku i na stronie Muzeum Lubelskiego.


Informacja o wystawie za stroną http://www.muzeumlubelskie.pl.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 maja 2018