Wykład otwarty Posła do PE Marka Plury

Zapraszamy na wykład otwarty Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury pt. „Na wózku do Europy – czyli wszystko jest możliwe!”, który odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali 217 (II piętro) Instytutu Informatyki UMCS (wejście od pl. Marii Curie-Skłodowskiej).

Do udziału w wykładzie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką związaną z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a przede wszystkim osoby, które chciałyby się przekonać, że nawet będąc osobą niepełnosprawną można osiągnąć założone cele i realizować się w wielu dziedzinach.

Europoseł Marek Plura od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym. Nie przeszkadza mu to osiągać sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Sam nazywa siebie „pracownikiem socjalnym”. Swoją działalność społeczną kieruje głównie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Dwukrotnie wybierany na Posła na Sejm. W czasie obu kadencji był m.in. przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadził również Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu. Od 2014 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zasiada m.in. w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Transportu i Turystyki, Intergrupie ds. Niepełnosprawności. Jest członkiem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    6 czerwca 2017