Wizyta Krzysztofa Stanowskiego na UMCS

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wizytę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej złożył prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztof Stanowski.

Krzysztof Stanowski od urodzenia związany jest z Lublinem. Od lat 70-tych działał w harcerstwie, był współtwórcą i członkiem władz Niezależnego Ruchu Harcerskiego, a w latach 1989-1990 pierwszym naczelnikiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojennego zasiadał w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”. Od 1989 r. związany z Fundacją „Edukacja dla Demokracji”, zaś w latach 2001-2007 był jej prezesem. Jest autorem wielu programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Przeprowadził setki warsztatów i seminariów w krajach Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Centralnej. W latach 2007-2010 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zaś od 2010 do 2012 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zajmującej się działaniami z zakresu współpracy rozwojowej oraz wsparciem przemian demokratycznych w krajach przechodzących transformację systemową.

Wizyta Krzysztofa Stanowskiego na UMCS rozpoczęła się spotkaniem z Jego Magnificencją Rektorem UMCS prof. dr. hab. Stanisławem Michałowskim. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk, a także pracownik CEW UMCS dr Grzegorz Kuprianowicz. Podczas spotkania poruszono szereg kwestii dotyczących działań Centrum Europy Wschodniej UMCS, związanych przede wszystkim z reforma samorządową na Ukrainie. Omówiono również możliwości szerszej współpracy między kierowaną przez K. Stanowskiego Fundacją Solidarności Międzynarodowej a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Drugim elementem wizyty K. Stanowskiego na UMCS stał się jego wykład w ramach cyklu „Akademia Partnerstwa Wschodniego”, którego organizatorami są: Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydział Politologii UMCS. Wykład pt. „Ukraina między Majdanem a reformą: historia i wyzwania reformy samorządowej” dotyczył jednej z kluczowych reform dokonujących się obecnie na Ukrainie, która jest niezbędna dla fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa ukraińskiego. Wykład K. Stanowskiego spotkał się z wielkim zainteresowaniem środowiska akademickiego i osób zaangażowanych we współpracę polsko-ukraińską. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk oraz wicekonsul Witalij Biłyj.

(gk)

    Aktualności

    Autor
    Grzegorz Kuprianowicz
    Data dodania
    12 kwietnia 2016