Strategia Lublin 2030 - konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w spotkaniach realizowanych w ramach konsultacji społecznych kierunków rozwoju gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030 oraz projektu Strategii Lublin 2030. W obecnym etapie konsultowane są kierunki rozwoju, zawarte w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych. Nadrzędnym celem konsultacji społecznych jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami ostatecznej wersji projektu Strategii Lublina 2030. 

Szczegółowe informacje


Miasto Lublin

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    24 maja 2021