Samorządowy Kongres Trójmorza

6-7 czerwca 2022 r. w Lublinie odbędzie się Samorządowy Kongres Trójmorza, Forum Gospodarcze. To szczególnie ważne wydarzenie nie tylko dla Lubelszczyzny, ale także dla wszystkich 12 krajów Inicjatywy.

Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki, tj. m in.: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Podczas Kongresu została podpisana Deklaracja Lubelska, która stworzyła podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa samorządów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Akt ten będzie w kolejnych latach narzędziem prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wielu wspólnych inicjatyw.

W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Obrady toczyć się będą w blokach tematycznych m.in. infrastruktura transportowa, Sieć Regionów Trójmorza, energetyka, cyfrowa nauka, fundusze europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Zapraszamy na drugą edycję wydarzenia!

Szczegółowe informacje


Informacja nadesłana

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 maja 2022