Relacja z wystawy: Rzeźba - ceramika

W ramach działalności Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej na UMCS w Lublinie, prowadzącym promocję w dziedzinie kultury i sztuki, budowania współpracy oraz integracji środowisk naukowych, twórczych i młodzieżowych Polski i Chin, 15 maja 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej na UMCS w Lublinie została otwarta wystawa pt. „Rzeźba i ceramika”, na której zostały wyeksponowane dzieła cenionych twórców i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Artystycznego UMCS.

Wydarzenie zostało uświetnione obecnością pracowników naukowo-dydaktycznych Zhejiang University of Technology w Hangzhou w Chinach. Wystawę otworzył Rektor prof. dr Zhang Libin. Towarzyszyli mu: Mr Hong Tao - Prorektor ds. międzynarodowych, Mr Zheng Chunye - Prorektor ds. naukowych oraz Ms Zhang Biyun - wykładowca Instytutu Sztuki.

Obecna na wernisażu prof. szt. muz. Urszula Bobryk - Prorektor ds. studenckich, podkreśliła znaczenie i doniosłość wydarzenia. Dr Maria Sękowska oraz specjalista ds. wystawiennictwa Mieczysława Goś - inicjatorki wystawy - zaprezentowały działania Centrum i podkreśliły wymiar współdziałania międzynarodowego na polu kultury i sztuki.

Na wystawie zostały zaprezentowane prace:

  • dr. Zbigniewa Stanucha (Zakład Rzeźby i Ceramiki),
  • dr Alicji Kupiec,
  • mgr. Radosława Skóry (Zakład Rzeźby i Technik Szklarskich),
  • dr. Wojciecha Mendzelewskiego,
  • dr. Piotra Zieleniaka.

Wystawa ukazuje indywidualności artystyczne i różnorodne możliwości budowania form rzeźbiarskich, co widać m.in. w stosowaniu odmiennych technik i materiałów podkreślających artystyczne środki wyrazu. Prace zaskakują bogactwem form i głębią artystycznego przekazu. Kreatywność i zastosowanie nowatorskich metod narracji zachęcają do spotkania z wyobraźnią i zapraszają do kontemplacji.

Wystawę można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa (ul. Radziszewskiego 11) w dniach 15 maja - 15 czerwca 2014 r.

Dr hab. Maria Sękowska
Mgr Mieczysława Goś

    Aktualności