Relacja z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku

21. kwietnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Sali Senatu UMCS odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta.

Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Przewodnicząca Komisji, wraz z pozostałymi Radnymi oraz Panem Zbigniewem Jakuszko, Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, skorzystali z zaproszenia JM prof. Stanisława Michałowskiego, by porozmawiać o sporcie akademickim w naszym Uniwersytecie oraz by zapoznać się z postępami prac związanymi z remontem Akademickiego Ośrodka Sportu.

Po krótkim przywitaniu Gości przez Rektora, Radni wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Prezesa AZS UMCS Lublin Pana Dariusza Gawła, dotyczącej sportu akademickiego oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród naszych studentów. Szczególnym zainteresowaniem Radnych cieszył się temat utworzonych przez AZS UMCS, przy współpracy z Gminą Lublin, klas profilowanych w naszych szkołach partnerskich, w których tylko w jednym roczniku, w samym Lublinie jest szkolonych 250 dzieci. Ponadto Radni dopytywali o rozwiązania Klubu w kwestii szkolenia dzieci i młodzieży oraz o funkcjonowanie piramidy szkoleniowej w koszykówce, lekkiej atletyce i siatkówce. Pan Zbigniew Jakuszko podkreślił, że w dzisiejszych czasach sportowcy są świetnymi uczniami, gdyż z racji na liczne obowiązki, posiadają ważną umiejętność organizacji czasu pracy. W związku z faktem, że V Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, w której uczy się wielu zawodników AZS UMCS Dyrektor wystosował prośbę do Radnych o wsparcie inicjatywy wybudowania nowoczesnego obiektu sportowego w Jego szkole. Radni, widząc zasadność tej propozycji, przegłosowali skierowany do Prezydenta Krzysztofa Żuka dezyderat.

Autor: AZS UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja AZS UMCS
    Data dodania
    24 kwietnia 2015