Relacja z debaty „Plan miejscowy bez tajemnic”

W poniedziałek 17 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się jedenasta studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku Gospodarki przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gośćmi honorowymi spotkania, które odbyło się pod hasłem „Plan miejscowy bez tajemnic”, byli: Pani Małgorzata Żurkowska - z-ca dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, Pani Jadwiga Wojciechowska-Bartnik oraz Pan Robert Kuryło - pracownicy Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin.  Nie zabrakło także gości spoza Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, byli to studenci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Celem spotkania było przybliżenie zagadnień dotyczących opracowywania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prelegenci omówili przebieg procedur formalno-prawnych wraz z zakresem prac merytorycznych nad opracowaniem MPZP dla cz. VI A - Bronowice - rej. ul. Łęczyńskiej oraz opracowaniem zmian MPZP dla cz. I (zach.) zajezdnia MPK. Uczestnicy debaty mieli okazję zapoznać się z informacjami związanymi z pracami nad planem miejscowym nie tylko od strony „urzędnika”, ale także od strony inwestora i „zwykłego” obywatela. Poruszono również kwestie związane z opracowaniem dokumentacji na potrzeby planu, m.in. ekofizjografii oraz „Studium wartości widokowych miasta Lublin”.

W trakcie dyskusji poruszono bardzo istotne zagadnienia dotyczące prac nad planem miejscowym, np. czas powstania dokumentów, czy kwestię opinii i uzgodnień. Na przykładach omówiono procedury sporządzania planu, m.in. wyłożenie, konsultacje społeczne i rozpatrywanie wnoszonych uwag oraz prace szczegółowe dotyczące m.in. wyliczania powierzchni pod parkingi. Pojawił się także problem pozwoleń na usytuowanie reklam w mieście, który skutkuje bałaganem i powstaniem konfliktów w przestrzeniach publicznych.

Studencka debata była pełna niezwykle cennych opinii i komentarzy zarówno ze strony prelegentów, jak i uczestników.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw., oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2014