RCKiK: terenowe akcje poboru krwi

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęcamy społeczność akademicką UMCS do zapoznania się z harmonogramem terenowych akcji poboru krwi na terenie naszego województwa oraz do wzięcia udziału w wybranej przez siebie akcji.

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią to dzielenie się darem życia.

Zobacz harmonogram online

Kto może zostać krwiodawcą?

Jak się przygotować do oddania krwi?

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    20 stycznia 2022