Promocja książki „Olimpijczycy Lubelszczyzny”

2 oraz 5 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania promocyjne książki „Olimpijczycy Lubelszczyzny”. Autorami publikacji są: dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, Maciej Powała-Niedźwiecki oraz Paweł Markiewicz. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W swojej pracy Autorzy zebrali najważniejsze informacje, ciekawostki oraz zdjęcia dotyczące 171 zawodników i zawodniczek, reprezentujących Lubelszczyznę na Igrzyskach Olimpijskich. 2 grudnia odbyła się prezentacja publikacji podczas spotkania autorskiego we foyer stadionu Arena Lublin, na które zaproszono wielu znamienitych gości. Obszerną relację z tego wydarzenia przygotował Paweł Markiewicz, dostępna jest ona na stronie Wydawnictwa UMCS.

5 grudnia br. miało miejsce spotkanie z Autorami w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Publikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zgromadzonych gości i żywym zainteresowaniem, czego dowodem są liczne informacje na temat spotkań w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich. Relację z prezentacji książki przygotowała m.in. TVP Lublin.

Fragment recenzji książki dr. hab. Artura Pasko, prof. UwB:

Bez wątpienia walorem pracy jest  jej przejrzystość i logiczny układ. W każdym przypadku Autorzy przedstawiali biogram, pod którym umieszczali bibliografię, a następnie tam, gdzie było to możliwe dodawali wypowiedź olimpijczyka, z którym wcześniej przeprowadzili rozmowę. Przyznaję też, że praca napisana jest piękną polszczyzną. Twierdzę, że jest to jedna z najlepszych, pod względem metodologicznym, ale też ze względu na atrakcyjność materii, znanych mi prac z obszaru „biografistyki olimpijskiej”. Nie mam wątpliwości, że zainteresuje ona sympatyków sportu w całym kraju.

Honorowy Patronat publikacji udzielili:

  • Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Polski Komitet Olimpijski
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2019